Subsidies en Donaties

Donaties zijn van harte welkom! Draag je (foto)kunst een warm hart toe? Vind je het leuk om kunst voor een breed publiek toegankelijk te maken? Wij zijn blij met elke gift!

IBAN: NL47 INGB 0001 881362 tnv GMA Hendriks met vermelding donatie KIEK

of scan de code

Subsidies. Daarnaast worden de activiteiten gefinancierd door subsidies van de gemeente Westerkwartier en diverse fondsen.