Wat is KIEK

Buitengalerie Kiek! is een kleine unieke openlucht fotogalerie in Ezinge, Noord-Groningen.

Het is een initiatief van een aantal mensen uit Ezinge en omgeving. Doel is het toegankelijker maken van mooie fotografie en kunst door het creëren van een rondkijkplek / pauzeplek op de openbare groenstrook naast Notweg 18 in Ezinge.

Buitengalerie Kiek! is vrij toegankelijk voor iedereen: fietsers, wandelaars, toeristen, dorpsgenoten. Er wordt geen entree geheven en er is geen winstoogmerk. Wel kun je je meegenomen broodje eten aan de picknickbank.

Gestreefd wordt naar een jaarlijks wisselende tentoonstelling. De thema’s zijn gevarieerd en sluiten zo goed mogelijk aan op de belangstelling van een breed publiek. We proberen steeds een relatie met de eigen omgeving – zowel de sociale als de ruimtelijke – te creëren.  Daarnaast stellen we uiteraard eisen aan de artistieke kwaliteiten.

Kiek! is ondergebracht in een stichting, de Stichting Kiek & Muziek te Ezinge  (KvK-nummer 91521270). Het bestuur van de stichting bestaat uit: Friedeke Hendriks, Hans Sas, Begga Pistorius en Roger Veldman. De stichting waarborgt het onafhankelijke karakter en maatschappelijke doel en de artistieke kwaliteit.

De expo is mobiel en kan eventueel ook geplaatst worden op andere buitenlocaties of bijvoorbeeld in het dorpshuis of de kerk.

Biodivers natuurlandje

‘Ontmoeten’ en ‘ruimte’ zijn centrale begrippen. Mensen ontmoeten kunst, kunst ontmoet mensen. De openbare groenstrook, eigendom van de gemeente, waar de tentoonstelling op staat, wordt geleidelijk omgevormd tot een natuurlandje met ruigtes en meer biodiversiteit. Meer soorten insecten, planten en kleine diertjes. Tijdens het wandelingetje vanaf de weg wandel je langs de foto-expo naar het ‘zichtpunt’. Onderwijl opent het weidse landschap zich voor de bezoeker. De plek blijft rustig, er zal geen sprake zijn van enige vorm van overlast.

Wat doen we nog meer?? 

De tentoonstellingen worden zo mogelijk uitgebreid met een lezing of workshop of andere kleinschalige activiteit.

Elke nieuwe expositie begint met een feestelijke opening, vrolijk omlijst door een muzikaal optreden en is vrij toegankelijk voor iedereen.

We werken ook graag samen met andere initiatieven in het dorp.